Bestelformulier boekje 100 jaar dorpshuis AlbertineBestelformulier boekje 100 jaar dorpshuis Albertine

Naam  *

Adres  *

Woonplaats  *

Postcode  *

E-mail  *

Aantal exemplaren a € 10,00 per stuk  *

* Vereiste velden

Gaarne verschuldigd bedrag overmaken naar rekening:
NL31 RABO 0145 0920 97 tav Vereniging Dorpshuis Albertine
onder vermelding van "boekje 100 jaar"