Dorpshuis te Rumpt

Presentatie boekje "100 jaar dorpshuis Albertine"

foto van Betuwefotograaf.nl

Op Koningsdag 27 april jl. werd in het dorpshuis van Rumpt het boekje gepresenteerd met de titel "100 jaar dorpshuis Albertine 1912 - 2012".

Het eerste exemplaar werd door voorzitter Gerard van Oostrum aangeboden aan de oudste inwoner van het dorp mevr. Tonnie Russon-van Vugt, die het dankbaar in ontvangst nam. Voorts was bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig de schrijver van het boekje Paul van Mook, die het signeerde voor degenen die het aanschaften. Vele Rumptenaren waren naar de Albertine gekomen om deze unieke presentatie bij te wonen.

De boekjes zijn voor € 10,- verkrijgbaar bij:

Elly Volders, Dorpsdijk 10a, 4156AK Rumpt.    Telnr. 0345681613

Gerard van Oostrum, Dorpsdijk 6, 4156AK Rumpt. Telnr. 0345682085

Dorpshuis Albertine, RM van Gellicumstraat 3, 4156AJ Rumpt.  Iedere zaterdag van 16:00 tot 18:00