Dorpshuis te Rumpt

Stichtster : Albertina Adolphina Louisa van Kessel 1831 - 1920

FAMILIE VAN KESSEL
In het jaar 1816 werd tot notaris te Rumpt benoemd Jan Carel van Kessel, geboren in 1789 te Kaldekirche (Duitsland). Hij bleef deze functie 40 jaar, tot in 1856 uitoefenen. Hij was gehuwd met Johanna Hendrina Gerharda Becking, geboren in Varsseveld in 1795

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren waaronder in 1831 Albertina Adolphina Louisa.

In 1856 volgde zoon Lambert zijn vader op als notaris, waarna zijn broer Carel het overnam in 1893. Tot zijn overlijden in 1903 bleef hij notaris te Rumpt. Hij was medeoprichter van muziekvereniging "Voorwaarts" en bekleedde een bestuursfunctie.

Albertine bleef, evenals haar ouders en enkele van haar broers, haar leven lang wonen op het riante landgoed "De Dreef", dat tevens als notariskantoor diende. Zij bleef ongehuwd en leefde sterk mee met het wel en wee van de dorpsbevolking van Rumpt. Zij was

uitzonderlijk klein van gestalte maar zij beschikte over een goede gezondheid. Op 22 maart 1920 overleed zij op 89-jarige leeftijd en werd in het "familiegraf" bijgezet

ALBERTINA VAN KESSELSTICHTING

De twee verenigingen die Rumpt omstreeks 1910 rijk was, waren fanfare "Voorwaarts" en zangvereniging " Juliana". Beide misten node een gebouw om repetities en uitvoeringen te houden. Albertina was hiervan op de hoogte en liet op 16 februari 1912 bij notarië le acte een stichting in het leven roepen, de "Albertina van Kessel Stichting" genaamd.

Deze kreeg tot doel het oprichten, in standhouden en exploiteren in het dorp Rumpt van een lokaliteit, geschikt voor het houden van repetities en uitvoeringen van muziek, zang en het houden van vergaderingen.

Als eerste bestuurders werden benoemd Pieter Marinus Ingenegeren (notaris), Jan Carel van Kessel (neef van Albertine) en Roelof Marinus van Gellicum (landbouwer en wethouder der gemeente Deil).

Bij het passeren van de acte schonk de stichtster een bedrag van tien gulden en een obligatie groot duizend Amerikaanse Dollars Missouri Kansas en Texas Spoorwegmaatschappij.

Later gaf zij nog eens f 2000,- contant. Door deze schenking werd de bouw van een dorpshuis in Rumpt financieel mogelijk gemaakt.

AANBESTEDING EN BOUW

Op 8 augustus 1912 werd bij inschrijving het werk voor fl 3.545,00 gegund aan J. Hoos uit Beesd .

Het ontwerp was van architect H. Snater uit Tuil. Begin november 1912 werd het gebouw in gebruik genomen. De officiële feestelijke opening vond echter, wegens ziekte van Albertine van Kessel eerst twee maanden later plaats, namelijk op 16 januari 1913.

DE EERSTE BEHEERDER

Als eerste beheerder van het dorpshuis werd aangesteld Arie Marcelis, gepensioneerd militair. De consumpties voor het buffet werden bij toerbeurt geleverd door de kasteleins J. den Adel en de weduwe van Jac. Jansen.

Voor de aanschaf van het nodige meubilair, zoals stoelen, tafels en banken werd door notaris P. Ingenegeren f 500,- gegeven.