WelkomNieuwsHuiskamer Rumpt foto'sRumpt VeiligAgendaWetenswaardighedenLedenVerenigingenJumelageLinksContact
Albertine
Dorpshuis te Rumpt
AED
Huiskamer
Dorpsfonds Rumpt
Afvalbrigade Rumpt Schoon
Dorpsplan Rumpt

 

               De inwoners van Rumpt zijn trots op hun dorp!

In het dorpsplan is vastgelegd waarom de inwoners van Rumpt zo graag in
hun dorp wonen. Het plan voorziet in de manieren waarop wij de binding
met ons dorp en de leefbaarheid ervan in stand willen houden en waar mogelijk kunnen verbeteren.
Ook is aangegeven op welke wijze de gemeente ons daarbij zou kunnen ondersteunen.
Het is de bedoeling dat het plan een levend document is en van tijd tot tijd wordt aangepast.
 Lees Dorpsplan


Status activiteiten uit Dorpsplan per 1 oktober 2019

Gerealiseerd:

- Plaatsen verkeerspiegels
- Zichtbaarheid fietspad veerweg
- 30 kilometer aanduidingen
- Verkeersborden stroomlijning (oa. Portaal ingang dorp)
- Huiskamer Rumpt
- Rumpt Groen Zelf Doen
- AED
- SMS alert Rumpt Veilig
- Camera's invalswegen dorp
- Aanschuiftafel ouderen
- Dorps barbeque
- Opknappen schoolplein
- Verlichting Kerkweg
- Naamgevingen stoepen (Adelstoep, Kerksteegstoep, Hakkestoep, Groenewoutersteeg,             Groenewouterstoep)

- Bootcamp speeltuinvereniging
- Deskbikes voor Springplank
- Informatie bord
Oversteek provinciale weg. Fietspad in verlengde van ZijlsteegIn behandeling:

- Woningbouw. (Overleg gestart. Planning start eind 2019)
- Gladheid bestrijding. Achtermonde, Dorpsdijk (deels gerealiseerd)
- Telefooncel als ruilbibliotheek/informatie zuil (in bestelling)

WelkomNieuwsHuiskamer Rumpt foto'sRumpt VeiligAgendaWetenswaardighedenLedenVerenigingenJumelageLinksContact